Hlasovanie v európskych voľbách sa už v niektorých krajinách EÚ začalo.

Publikovanie národných výsledkov a odhadov kresiel naživo, ktoré vypracúva spoločnosť Kantar, sa začne v nedeľu 26. mája 2019 najskôr o 18:00 GMT+2. Prvé odhady zloženia Európskeho parlamentu možno očakávať krátko po 20:15 GMT+2.

Európska únia

Typ výsledkov:

Odhady: Agregácia vytvorená spoločnosťou Kantar z dostupných národných odhadov alebo údajov o hlasovaní, ktoré boli uverejnené v danom členskom štáte po skončení hlasovania, založené na známych a spoľahlivých národných prieskumoch verejnej mienky.

Odhad: Projekt Európskeho parlamentu je odhadom jeho zloženia vyplývajúceho z volieb, ktorý vytvorila spoločnosť Kantar ako súhrn dostupných volebných výsledkov, odhadov alebo údajov z volieb publikovaný v členských štátoch po skončení hlasovania. Bez toho, aby bolo dotknuté zloženie novozvoleného parlamentu, odhad vychádza zo štruktúry odchádzajúceho parlamentu.

Predbežné: Zloženie Európskeho parlamentu na základe dostupných predbežných alebo konečných národných výsledkov uverejnených po ukončení hlasovania vo všetkých členských štátoch na základe štruktúry odchádzajúceho parlamentu.

Predbežné výsledky: Prvé výsledky predložené úradným volebným orgánom členského štátu na základe percentuálneho podielu hlasov.

Konečné výsledky: Výsledky, ktoré uverejnil úradný volebný orgán členského štátu po započítaní všetkých hlasov.

Oficiálne výsledky: Konečné výsledky vyhlásené úradným volebným orgánom členského štátu a schválené vnútroštátnym legislatívnym orgánom.

Ustanovujúce zasadnutie: Výsledky, ktoré oficiálne oznámil novozvolený Európsky parlament po overení kritérií oprávnenosti členov.

Zdroj: Európsky parlament

Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf