18.06.2019 - 16:24
Všetky časy sú v GMT+2

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2019 – 2024 Predbežné výsledky

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente podľa krajín
Krajina Počet kresiel Kresiel
Belgicko 4 3 3 4 1 3 3 21
Bulharsko 7 5 2 3 17
Cyprus 2 2 2 6
Česko 5 4 6 1 3 2 21
Dánsko 1 3 5 1 2 1 13
Estónsko 2 3 1 6
Fínsko 3 2 3 1 2 2 13
Francúzsko 8 5 21 6 12 22 74
Grécko 8 2 1 6 4 21
Holandsko 4 6 5 6 1 3 1 26
Chorvátsko 4 3 1 1 2 11
Írsko 4 1 4 2 11
Litva 3 2 1 2 2 1 11
Lotyšsko 2 2 2 1 1 8
Luxembursko 2 1 2 1 6
Maďarsko 13 5 2 1 21
Malta 2 4 6
Nemecko 29 16 1 7 6 25 11 1 96
Poľsko 17 8 26 51
Portugalsko 7 9 4 1 21
Rakúsko 7 5 1 2 3 18
Rumunsko 14 9 1 8 32
Slovensko 4 3 2 2 2 13
Slovinsko 4 2 2 8
Spojené kráľovstvo 10 4 16 1 11 29 1 1 73
Španielsko 12 20 8 6 3 5 54
Švédsko 6 5 3 3 1 2 20
Taliansko 7 19 5 14 28 73
Európska únia 179 153 61 106 41 75 43 73 7 13 751

Počet kresiel podľa politickej skupiny a krajiny: 2019 – 2024 Predbežné výsledky

Rozdelenie vybranej politickej skupiny do Európskeho parlamentu podľa krajiny
Krajina Celkový počet kresiel