Európska únia

18.06.2019 - 16:24
Všetky časy sú v GMT+2

Európsky parlament: 2019 – 2024 Predbežné výsledky

Rozdelenie politických skupín v Európskom parlamente
Politické skupiny v Európskom parlamente Počet kresiel % zo všetkých kresiel
EĽS - Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 179 23,83%
S&D - Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 153 20,37%
Renew Europe - Renew Europe group 106 14,11%
Zelení/ESA - Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 75 9,99%
ID - Identity and Democracy 73 9,72%
EKR - Európski konzervatívci a reformisti 61 8,12%
EFDD - Skupina Európa slobody a priamej demokracie 43 5,73%
GUE/NGL - Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 41 5,46%
NI - Nezaradení poslanci 7 0,93%
Iní - Novozvolení poslanci, ktorí nepatria do nijakej politickej skupiny bývalého Parlamentu 13 1,73%

Od roku 2009 tvorí podľa rokovacieho poriadku Parlamentu politickú skupinu najmenej 25 poslancov zvolených aspoň v siedmich členských štátoch.

Vyváženosť pohlaví poslancov podľa roku Ustanovujúce zasadnutie

Rodová rovnosť poslancov EP podľa roku
Európska únia
Rok Ženy Muži
1979 16% 84%
1984 18% 82%
1989 19% 81%
1994 26% 74%
1999 30% 70%
2004 31% 69%
2009 35% 65%
2014 37% 63%
18.06.2019 - 16:24
Všetky časy sú v GMT+2

Volebná účasť podľa roku Predbežné výsledky

Výška volebnej účasti v Európskej únii podľa roku v percentuálnych bodoch
Rok Európska únia
2004 45,47%
2009 42,97%
2014 42,61%
2019 50,63%