Národné výsledky Táto časť webovej lokality je venovaná výsledkom volieb vo všetkých členských štátoch

Európska únia

Výberom krajiny na mape alebo v rozbaľovacej ponuke nájdete pre každý členský štát:

Výberom krajiny si budete môcť pre každý členský štát zistiť:

  • Výsledky podľa národnej strany
  • Počet kresiel podľa politickej skupiny
  • Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín
  • Vyváženosť pohlaví poslancov EP pre všetky európske voľby
  • Miery volebnej účasti pre všetky európske voľby

Typ výsledkov:

Odhady: Agregácia vytvorená spoločnosťou Kantar z dostupných národných odhadov alebo údajov o hlasovaní, ktoré boli uverejnené v danom členskom štáte po skončení hlasovania, založené na známych a spoľahlivých národných prieskumoch verejnej mienky.

Predbežné výsledky: Prvé výsledky predložené úradným volebným orgánom členského štátu na základe percentuálneho podielu hlasov.

Konečné výsledky: Výsledky, ktoré uverejnil úradný volebný orgán členského štátu po započítaní všetkých hlasov.

Oficiálne výsledky: Konečné výsledky vyhlásené úradným volebným orgánom členského štátu a schválené vnútroštátnym legislatívnym orgánom.

Ustanovujúce zasadnutie: Výsledky, ktoré oficiálne oznámil novozvolený Európsky parlament po overení kritérií oprávnenosti členov.

Odchádzajúci parlament: Európsky parlament nakonfigurovaný ako na poslednom parlamentnom zasadaní aktuálneho legislatívneho obdobia.

Zdroj: Európsky parlament