02.07.2019 - 10:00
Všetky časy sú v GMT+2

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín: 2019-2024 Ustanovujúce zasadnutie

Rozdelenie podľa národných strán a politických skupín Európskeho parlamentu
Krajina Celkový počet kresiel
AT
0,93%
0,67%
0,00%
0,13%
0,00%
0,27%
0,40%
0,00%
2,40%
Rozdelenie národných strán Rakúsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,93
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,67%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,67
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Renew Europe group 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Identity and Democracy 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
BE
0,53%
0,40%
0,40%
0,53%
0,13%
0,40%
0,40%
0,00%
2,80%
Rozdelenie národných strán Belgicko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,13
0,13
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,13
Európski konzervatívci a reformisti 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Renew Europe group 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,27
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,13
Identity and Democracy 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
BG
0,93%
0,67%
0,27%
0,40%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,26%
Rozdelenie národných strán Bulharsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,80
0,13
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,67%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,67
Európski konzervatívci a reformisti 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Renew Europe group 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CY
0,27%
0,27%
0,00%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,80%
Rozdelenie národných strán Cyprus do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
CZ
0,67%
0,00%
0,53%
0,80%
0,13%
0,40%
0,27%
0,00%
2,80%
Rozdelenie národných strán Česko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,67%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Európski konzervatívci a reformisti 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
Renew Europe group 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,80
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Identity and Democracy 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
DE
3,86%
2,13%
0,13%
0,93%
0,80%
3,33%
1,46%
0,13%
12,78%
Rozdelenie národných strán Nemecko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 3,86%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,86
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 2,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,13
Európski konzervatívci a reformisti 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Renew Europe group 0,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,67
0,27
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,67
0,13
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 3,33%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,80
0,13
0,13
0,13
0,13
Identity and Democracy 1,46%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,46
Nezaradení poslanci 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
DK
0,13%
0,40%
0,00%
0,67%
0,13%
0,27%
0,13%
0,00%
1,73%
Rozdelenie národných strán Dánsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Renew Europe group 0,67%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
0,27
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Identity and Democracy 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EE
0,00%
0,27%
0,00%
0,40%
0,00%
0,00%
0,13%
0,00%
0,80%
Rozdelenie národných strán Estónsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Renew Europe group 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Identity and Democracy 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
EL
1,07%
0,27%
0,13%
0,00%
0,80%
0,00%
0,00%
0,53%
2,80%
Rozdelenie národných strán Grécko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 1,07%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,07
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Európski konzervatívci a reformisti 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,80
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,27
ES
1,60%
2,66%
0,40%
1,07%
0,80%
0,27%
0,00%
0,40%
7,19%
Rozdelenie národných strán Španielsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 1,60%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,60
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 2,66%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,66
Európski konzervatívci a reformisti 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Renew Europe group 1,07%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,93
0,13
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,67
0,13
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,13
FI
0,40%
0,27%
0,00%
0,40%
0,13%
0,27%
0,27%
0,00%
1,73%
Rozdelenie národných strán Fínsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Renew Europe group 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,13
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Identity and Democracy 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
FR
1,07%
0,67%
0,00%
2,80%
0,80%
1,60%
2,93%
0,00%
9,85%
Rozdelenie národných strán Francúzsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 1,07%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,07
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,67%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,67
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Renew Europe group 2,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,80
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,80
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1,60%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,60
Identity and Democracy 2,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,93
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
HR
0,53%
0,40%
0,13%
0,13%
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
1,46%
Rozdelenie národných strán Chorvátsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Európski konzervatívci a reformisti 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Renew Europe group 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
0,13
HU
1,73%
0,67%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,13%
2,80%
Rozdelenie národných strán Maďarsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 1,73%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,73
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,67%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Renew Europe group 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
IE
0,53%
0,00%
0,00%
0,13%
0,53%
0,27%
0,00%
0,00%
1,46%
Rozdelenie národných strán Írsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Renew Europe group 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,13
0,13
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
IT
0,93%
2,53%
0,67%
0,00%
0,00%
0,00%
3,73%
1,86%
9,72%
Rozdelenie národných strán Taliansko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,80
0,13
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 2,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,53
Európski konzervatívci a reformisti 0,67%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,67
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Identity and Democracy 3,73%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,73
Nezaradení poslanci 1,86%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,86
LT
0,53%
0,27%
0,13%
0,27%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
1,46%
Rozdelenie národných strán Litva do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
0,13
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Európski konzervatívci a reformisti 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Renew Europe group 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LU
0,27%
0,13%
0,00%
0,27%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
0,80%
Rozdelenie národných strán Luxembursko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Renew Europe group 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
LV
0,27%
0,27%
0,27%
0,13%
0,00%
0,13%
0,00%
0,00%
1,07%
Rozdelenie národných strán Lotyšsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Európski konzervatívci a reformisti 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Renew Europe group 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
MT
0,27%
0,53%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,80%
Rozdelenie národných strán Malta do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
NL
0,80%
0,80%
0,53%
0,80%
0,13%
0,40%
0,00%
0,00%
3,46%
Rozdelenie národných strán Holandsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
0,13
0,13
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,80
Európski konzervatívci a reformisti 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
0,13
Renew Europe group 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
0,27
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PL
2,26%
1,07%
3,46%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
6,79%
Rozdelenie národných strán Poľsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 2,26%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,26
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 1,07%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,67
0,40
Európski konzervatívci a reformisti 3,46%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,46
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
PT
0,93%
1,20%
0,00%
0,00%
0,53%
0,13%
0,00%
0,00%
2,80%
Rozdelenie národných strán Portugalsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,93%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,80
0,13
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 1,20%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,20
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,27
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
RO
1,86%
1,33%
0,00%
1,07%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4,26%
Rozdelenie národných strán Rumunsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 1,86%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,33
0,27
0,27
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 1,33%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,07
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Renew Europe group 1,07%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,07
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SE
0,80%
0,67%
0,40%
0,40%
0,13%
0,27%
0,00%
0,00%
2,66%
Rozdelenie národných strán Švédsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,80%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
0,27
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,67%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,67
Európski konzervatívci a reformisti 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Renew Europe group 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,13
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SI
0,53%
0,27%
0,00%
0,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,07%
Rozdelenie národných strán Slovinsko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
0,13
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Renew Europe group 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
SK
0,53%
0,40%
0,27%
0,27%
0,00%
0,00%
0,00%
0,27%
1,73%
Rozdelenie národných strán Slovensko do politických skupín Európskeho parlamentu
Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
0,13
0,13
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 0,40%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,40
Európski konzervatívci a reformisti 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Renew Europe group 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 0,27%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,27
UK
0,00%
1,33%
0,53%
2,26%
0,13%
1,46%
0,00%
3,99%
9,72%
Rozdelenie národných strán Spojené kráľovstvo do politických skupín Európskeho parlamentu
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente 1,33%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
1,33
Európski konzervatívci a reformisti 0,53%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,53
Renew Europe group 2,26%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
2,13
0,13
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Severskej zelenej ľavice 0,13%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,13
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia 1,46%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
0,93
0,40
0,13
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
Nezaradení poslanci 3,99%
Národné strany, ktoré sú členmi tejto politickej skupiny
3,86
0,13
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf