Vyváženosť pohlaví poslancov EP: 2019

Európsky parlament zverejní výsledky volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 podľa členských štátov, ako aj odhad jeho zloženia 26. mája 2019. Zmluvný partner Parlamentu, spoločnosť Kantar, bude v riadnom súlade s volebnými zákonmi členských štátov zverejňovať prognózy na úrovni EÚ a jednotlivých členských štátov. Európsky prehľad poskytne prvú všeobecnú prognózu s celkovými číselnými údajmi podľa politických skupín na základe štruktúry končiaceho Parlamentu. Budeme priebežne zverejňovať dostupné údaje, ktoré získame po ukončení hlasovania v jednotlivých členských štátoch. Odhady sa budú aktualizovať, až kým sa hlasovania vo všetkých členských štátoch neskončí a kým vnútroštátne volebné orgány nezverejnia výsledky.

Okrem toho sa 26. mája podvečer na vnútroštátnych stránkach tých štátov, kde sa už hlasovanie skončilo, zobrazia výsledky volieb podľa vnútroštátnych politických strán a politických skupín a uvedie sa rozdelenie podľa vnútroštátnych politických strán a politických skupín v percentách a podľa kresiel, ako aj údaje o účasti podľa informácií vnútroštátnych volebných orgánov. Vnútroštátne stránky sa budú priebežne dopĺňať a aktualizovať vždy, keď sa hlasovanie v jednotlivých členských štátoch EÚ ukončí.

Čo je to „prognóza“? Prognóza Európskeho parlamentu je odhad jeho zloženia podľa výsledkov volieb. Vzhľadom na rôzne časy hlasovania v členských štátoch EÚ bude každá prognóza počas volebnej noci založená na kombinácii dostupných údajov, a to od neoficiálnych volebných údajov, ako sú napríklad volebné prieskumy alebo odhady, ktoré sa uverejňujú v členských štátoch, až po oficiálne vnútroštátne volebné výsledky. Údaje za členské štáty, a to bez ohľadu na kategóriu, sa uverejnia až po ukončení hlasovania v týchto štátoch. Spoločnosť Kantar, zmluvný partner Parlamentu pre voľby, rozdelí výsledky v jednotlivých štátoch do súčasných politických skupín na základe volebného zákona každého štátu a stanoví prognózu celkového rozdelenia kresiel v Európskom parlamente. Keďže budúce zloženie zvoleného Parlamentu a jeho politických skupín nie je možné predvídať pred ustanovujúcou schôdzou v júli 2019, prognóza zloženia Parlamentu vychádza zo štruktúry končiaceho Parlamentu.

Čo znamená „iné“? Prognóza zloženia Parlamentu vychádza zo štruktúry končiaceho Parlamentu a jeho politických skupín bez toho, aby to ovplyvnilo zloženie budúceho Parlamentu na jeho ustanovujúcej schôdzi v júli 2019. Vnútroštátne politické strany, ktoré sú v súčasnosti zastúpené v Parlamente, budú zaradené do tej istej politickej skupiny, ktorej členom sú v končiacom Parlamente. Vnútroštátne politické strany, ktoré nie sú zastúpené v súčasnom Európskom parlamente, ale sú už členmi uznanej európskej politickej strany, budú zaradené do politickej skupiny, ku ktorej je táto európska politická strana pridružená. Tie vnútroštátne strany, ktoré v súčasnosti nie sú zastúpené v Európskom parlamente ani nemajú oficiálne členstvo v uznanej európskej politickej strane, sú zaradené do kategórie „iné“ bez toho, aby bola dotknutá ich politická orientácia. Zmeny v pričlenení vnútroštátnej strany k politickej skupine (alebo prechod z kategórie „iné“ do politickej skupiny) sa uskutočnia až po doručení písomného potvrdenia útvarom Parlamentu. Keďže nie je možné vopred stanoviť skupinu (skupiny), ku ktorej (ktorým) sa pridružia, táto kategória sa v grafickom znázornení celkovej prognózy kresiel rovnomerne rozdelí na ľavú a pravú stranu rokovacej sály.


Tu sa dozviete, ako fungujú európske voľby
Stiahnuť a zdieľať
Stiahnuť si tento graf